hero background

INTERNATIONAL SEMINAR SHARED GOVERNANCE 2019

INTERNATIONAL SEMINAR
SHARED GOVERNANCE
Chicago, usa

samen op weg naar de beste zorg binnen de instelling

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor shared governance en zetten (de eerste) stappen om daar invulling aan te geven. Of het nu is om de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te brengen of om op termijn een Magnetstatus te realiseren, het gaat altijd om de beste zorg voor patiënten en cliënten te realiseren. Ook uw organisatie ontwikkelt zich in dit perspectief.

Deze internationale seminar gaat verder dan een studiereis, het is meer dan indrukken opdoen, kennis vergaren en netwerken. Dit bezoek aan de Verenigde Staten benutten jullie als processtap in de ontwikkeling van shared governance in jullie organisatie. Het doel is dat jullie eind van de reis een plan van aanpak hebben t.a.v. shared governance, passend bij jullie context, fase van ontwikkeling en leer- en ontwikkelvragen. Dit plan operationaliseren jullie direct na terugkomst in de eigen organisatie.

Samen met anderen personen uit Nederlandse zorgorganisaties die zich min of meer in een vergelijkbare ontwikkelfase bevinden, maken jullie gebruik van onder meer de Magnet ziekenhuizen. Met behulp van expert- en procesbegeleiding door Roland Peppel bouwen jullie gedurende de week jullie eigen plan op.

Voor wie?

Klanten van CC Zorgadviseurs die onder leiding van Roland Peppel Shared Governance binnen hun organisatie aan het implementeren zijn.

Waar & wanneer?

Chicago, USA
15 - 23 juni 2019

Focus

Plan van aanpak realiseren t.a.v. shared governance, passend bij de context van jullie organisatie en fase van ontwikkeling, gebruikmakend van de Amerikaanse (magnet) organisaties met expert- en procesbegeleiding.

Via onderstaande link meldt u zich aan voor de reis Shared Governance 2019. De deadline voor inschrijving is 1 maart 2019. Op deze datum kan DeTra de reis nog annuleren als het minimum aantal deelnemers niet is gehaald. Nadat de reis definitief doorgaat wordt er pas een factuur verstuurd.

programma per dag

Na samenkomst op Schiphol, waar jullie door Ton Demper van DeTraCare ontvangen worden vliegen we met KLM aan het begin van de middag rechtstreeks naar Chicago. Hier komen we in de middag aan. We worden naar het hotel gebracht in de plaats Oakbrook Terrace, waar we ook dineren.

Na het ontbijt beginnen we met een eerste gezamenlijke bijeenkomst. Je maakt kennis met de andere deelnemers. Je presenteert het ontwikkelingsstadium wat betreft shared governance in jouw organisatie en welke ambitie je hebt voor het plan dat je de volgende week presenteert aan het thuisfront. We bespreken het weekprogramma, je stelt vast hoe dat zich verhoudt tot jullie ambitie, en waar de zwaartepunten in de bezoeken liggen. Roland zal desgewenst inhoudelijk bijdragen.

De meest zwaarwegende issues en vragen worden in de ruimte, op de ‘shared governancewall’ zichtbaar geplaatst. Gedurende de gehele week voegen jullie je inzichten, antwoorden, dilemma’s etc. hieraan toe.

Na de meeting gaan we naar het centrum van Chicago voor een architectonische boottocht. We sluiten de dag af met een diner in Chicago.

Om zaken goed in perspectief te kunnen plaatsen staat vandaag in het teken van de verpleegkunde in de Amerikaanse context: 1.de gezondheidszorg, 2. de toekomst, 3. shared governance en 4. het Magnet programma. Je ontmoet Kim Byas van de American Hospital Association, Cherie Goll, de CNO van Advocate Aurora Sherman Hospital en Donna Kruse, de Magnet Program Director van Advocate Aurora Sherman Hospital. Zij presenteren het volgende:

 • Healthcare in the United States
 • Future of Nursing Report
 • Magnet Recognition
 • Shared Governance in de USA

De presentaties vinden plaats in het Sherman Hospital en duren tot ongeveer 14.00 uur.

Na deze presentaties vergelijken jullie gezamenlijk onder leiding van Roland, Amerika en Nederland. Wat zijn bepalende verschillen en wat zijn de overeenkomsten. Je geeft hier betekenis aan voor je eigen ontwikkeling en plan, wat kunnen we ervan leren, je deelt de inzichten, je zoekt de verdieping en je stelt vast wat je van deze dag verder mee kan nemen in de week. ’s Avonds diner en activiteit.

We brengen vandaag wederom een bezoek aan Sherman Hospital. Dit streekziekenhuis, heeft al ruim 10 jaar de Magnet Status. Je doorgrondt shared governance in zijn werking. Het bezoek kent drie samenhangende onderdelen:

 1. Je krijgt de mogelijkheid om afhankelijk van je doelen keuzes te maken, wie je ontmoet of wat je bijwoont, vooropgesteld dat het past in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.
 2. Een gezamenlijke reflectiebijeenkomst waar je de ervaringen bijeenbrengt. Dit zal naar verwachting verdiepingsvragen oproepen.
 3. In een vragenuurtje krijg je met de gehele groep gelegenheid de nieuwe vragen voor te leggen aan mensen van het ziekenhuis.

We ronden de dag gezamenlijk in het hotel inhoudelijk af door de ‘shared governancewall’ aan te vullen’ en verder naar eigen invulling al dan niet samen een en ander op te pakken of te werken aan je eigen plan. Je kunt Roland eventueel consulteren.

Vandaag bezoeken we Elmhurst Hospital.  We zoomen in op de veranderkundige kant. Denk onder meer aan de wijze van organisatie-ontwikkeling, veranderstrategie, gedragsbeïnvloeding, rollen en verantwoordelijkheden in de ontwikkeling, succesfactoren en valkuilen. De mogelijkheid bestaat om op individueel niveau personen te ontmoeten die dezelfde functie bekleden als ieder van de groep in Nederland. Dit kunnen zijn professionals/teams, leden van councils en adviesraden, een programmamanager, bestuur, CNO, Human Resource, opleiders.

In de middag na alle opgedane kennis uit de praktijk is het in de middag tijd om te werken aan het eigen plan van aanpak voor Shared Governance binnen de eigen organisatie.

We ronden de dag inhoudelijk af in het hotel onder andere met het verder bouwen van de ‘shared governancewall’

De avond wordt gevuld met een ontspannend bezoek aan een honkbalwedstrijd.

Er zijn meerdere keuzemogelijkheden. Deze dag volgt ieder in kleine groepjes zijn eigen weg. Verdieping op shared governance is mogelijk door specifieke ontmoetingen c.q. bezoeken. Ook is het mogelijk om een organisatie voor daklozen te bezoeken of een zorgorganisatie voor ouderen. Kortom er is ruimte voor invulling van individuele wensen.

In de middag komen we samen in het hotel. We hebben Eugene Waterval uitgenodigd. Hij is Magnet Porgram Director van Orlando Health. Doordat hij Nederlander is kan hij heel goed de verschillen aangeven tussen Amerika en Nederland en kan ook een kritische noot toevoegen aan het hele systeem.

‘s Avonds dineren we nabij het hotel. We nodigen hiervoor ook onze gastheren en dames uit.

De dag staat in het kader van het eigen plan. Je kan op eigen manier daaraan werken. Je kunt gebruik maken van de ‘shared governancewall’, je kan samenwerken met anderen en Roland en Eugene kunnen geconsulteerd worden. In de middag presenteren jullie het plan dan aan elkaar en kunnen jullie anderen helpen door tips en tops te geven over het plan.

Met Roland en Ton wordt de week geëvalueerd.

De avond gebruiken we om de week op een goede manier af te sluiten.

De ochtend is nog vrij en kan gebruikt worden voor de laatste inkopen in de dichtstbijzijnde Mall. In de middag vliegen we terug naar Amsterdam.

In de ochtend komen we in Amsterdam aan. Een mooie reis zit er op.

kosten opzet

De prijs voor deze reis is € 5275 per persoon.

De reis is inclusief:

 • Directe vlucht met KLM economy class
 • Verblijf op basis van eigen kamer inclusief WIFI en ontbijt
 • Alle maaltijden
 • Een drankje tijdens maaltijden
 • Vervoer ter plaatse
 • Studieprogramma
 • Aangegeven culturele uitstapjes
 • Begeleiding
 • Dagelijkse seminars door Roland Peppel
 • Diverse gastspekers
 • Visumkosten

De reis is exclusief:

 • Verzekeringen
 • Privé uitgaven
 • Overige drankjes en maaltijden

De opzet bestaat uit drie onderdelen, in grote lijnen als volgt:

 

 1. Ter voorbereiding vindt er een check-in plaats waarbij jullie de doelen, ontwikkel- en leervragen inventariseren en delen met Roland Peppel en Ton Demper. Op basis hiervan vindt aanscherping in het programma plaats.
 2. Gedurende de week woon je presentaties bij en bezoek je diverse ziekenhuizen waar relevante interessante ontmoetingen en werksessies plaatsvinden. Op basis van jullie doelen gaat de groep regelmatig uiteen waardoor maatwerk zoveel als mogelijk gerealiseerd wordt.

Iedere dag is er een gezamenlijke bijeenkomst, begeleid door Roland Peppel. In deze bijeenkomst deel je als groep de ervaringen met elkaar en werk je samen met je collega aan je eigen plan.

 1. Na thuiskomst is er een workshop gepland in de eigen organisatie waar het plan gedeeld wordt met collega’s en opvolging van het plan plaats kan vinden.

Doelstelling

Het aantrekkelijke van deze reis is dat het een op maat gemaakte processtap is in de ontwikkeling van de betreffende organisatie. Het gaat een studiereis voorbij. Het is een werkreis gekenmerkt door werkbezoeken, reflectie en cursus.

Mogelijke specifieke doelen zijn inzicht in/verdieping in/exploratie van:

 • functie van shared governance en de operationalisering ervan
 • inhoud en in de achterliggende motivatie van activiteiten en modellen
 • resultaten en effecten (voor patiënten, verpleegkundigen en organisaties)
 • leiderschapstrajecten, programma’s voor managers, councilvorming, functie van shared governance
 • verantwoordelijkheden en rollen (verpleegkundigen, CNO, managers, bestuurders, dokters, educatie, wetenschappers, VAR’s/VSB, etc)
 • ontwikkelhistorie van organisaties
 • succes- en faalfactoren
 • veranderkundige implicaties, strategieën, do’s en don’ts
 • de kracht van het Professionele Praktijk Model
 • shared governance in relatie tot de strategie van de organisatie

Voorwaarden

 • Willen delen
 • Groen licht voor Shared Governance
 • Organisatiebrede kijk en interprofessioneel: dat houdt in minimaal 2 deelnemers: 1 iemand van de verpleegkundige beroepsgroep en iemand vanuit management/bestuur/staf. Beiden zijn in een leidende positie wat betreft de ontwikkeling van shared governance.

Hier komen dichterbij de reis de leerdoelen van de deelnemers te staan, zodat je op voorhand al iets van elkaar kunt opsteken.

Chicago is de grootste stad in de Amerikaanse staat Illinois en het bestuurlijk centrum van Cook County. Met een inwoneraantal van 2.836.658 mensen (2007) in de stad en meer dan 9 miljoen in de metropool is Chicago na New York en Los Angeles de grootste stad van de VS.

De stad ligt aan de oever van het Michiganmeer, op ongeveer 300 kilometer van Illinois’ hoofdstad Springfield. Chicago heeft een oppervlakte van 606 km².

Demografie
Chicago telt circa 3 miljoen inwoners, de agglomeratie telt circa 9 miljoen inwoners.

In 2015 was 32,3% van de bevolking blank (non-hispanic white), 30,7% Afro-Amerikaans en 28,9% van de bevolking was hispanic of latino. Zij komen vooral uit Mexico en Cuba. Daarnaast was 6,1% van de bevolking van Aziatische afkomst. 1,7% van de bevolking was gemengde afkomst

11% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. 34% van de bevolking is alleenstaand. 25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 7% van de bevolking is werkloos.

Klimaat
In januari is de gemiddelde temperatuur -5,3 °C, in juli is dat 23,9 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 949,5 mm neerslag (gegevens op basis van de meetperiode 1961-1990).

Geschiedenis
In het gebied waar nu Chicago ligt, woonde oorspronkelijk de Potawatomi-stam. Chicago werd gesticht in 1830 en kreeg in 1837 de stadsstatus toegekend.

Op 8-10 oktober 1871 werd een groot deel van de stad door brand verwoest. Van de toen 300.000 inwoners raakte een derde dakloos. Het aantal doden viel gezien de enorme omvang van de brand mee, het lag tussen de 200 en 300.

De herbouw van Chicago bracht een revolutie in de bouwkunst teweeg. De uitvinding van de lift en de elektriciteit maakte het mogelijk om kantoortorens van meer dan acht bouwlagen te ontwerpen. Driftig werd geëxperimenteerd met constructies van gietijzeren kolommen en stalen balken, van stalen skelet en van betonskelet.

Op 1-4 mei 1886 waren er grote spanningen tussen de vakbonden en de politie die uitmondden in de Haymarket Riot. Bij deze rellen werd een bom gegooid, en de leiders van de vakbondsacties werden gearresteerd en veroordeeld, sommigen van hen geëxecuteerd, hoewel er geen enkel bewijs voor hun betrokkenheid was.

In 1893 was Chicago het toneel van de Wereldtentoonstelling, die in 1933 werd herhaald.

Tijdens de drooglegging in de jaren twintig was Chicago het werkterrein van een aantal beruchte criminelen; de bekendste van hen was Al Capone. Zie ook St Valentine’s Day Massacre.

Chicago had ooit het grootste openbaarvervoersnetwerk in de Verenigde Staten. In het begin van de 20e eeuw reden er meer dan 3000 trams over meer dan 1000 mijl aan sporen. Na grote fusies tussen openbaar vervoerbedrijven in de stad werd de CTA opgericht, de Chicago Transit Authority.

Economie

Chicago kent een zeer groot zakencentrum. In de negentiende eeuw, toen de spoorwegen een groot deel van de goederen vervoerden, was Chicago het punt van vertrek van bijna alle treinen die op weg gingen naar het westen van de Verenigde Staten. Ook vandaag de dag ligt Chicago nog op een uitzonderlijk strategische positie, zowel voor trein- als autoverkeer. Deze positie heeft Chicago tot het grootste industriële centrum van Amerika gemaakt, zelfs nog groter dan New York en Los Angeles. Nabij de stad bevindt zich ook nog een zeer grote luchthaven: O’Hare International Airport. Deze luchthaven is al decennialang een van de drukste luchthaven van de wereld en telt zes start- en landingsbanen. Ook het grootste congrescentrum annex evenementenhal van de Verenigde Staten, McCormick Place, bevindt zich in Chicago.

Roland Peppel, partner van CC zorgadviseurs, heeft zich ontwikkeld als veranderaar met veldexpertise, specifiek op het gebied van zorgprofessionals in hun veranderende context. Hij is nauw betrokken bij de recente ontwikkelingen van shared governance in Nederlandse organisaties. Dit vraagt om organisatie-ontwikkeling. Daarbij ondersteunt hij adviesraden (VAR, VSB), adviseert hij Raden van Bestuur, management en staforganen hoe dit vorm en inhoud te geven. Ook werkt hij nauw samen met landelijke partijen, o.a. V&VN, en wordt hij regelmatig geraadpleegd door landelijke stakeholders op het gebied van professsionele zeggenschap, shared governance. Ook spreekt hij regelmatig op symposia over deze thema’s.
Hij kent de verpleegkundige beroepsgroep en de ontwikkelingen daarbinnen goed en is in staat deze te verbinden aan organisatie doelstellingen. Zo zet hij zich in voor zorgorganisaties om verpleegkundig leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen. Zijn veldexpertise, ontwikkeld in diverse functies binnen de verpleegkunde en de zorg, weet hij op een prettige en effectieve wijze te benutten in zijn dagelijkse praktijk als adviseur.
Roland heeft inmiddels ruim dertig jaar ervaring in de zorg. Zo werkte hij als IC/CCU verpleegkundige, en heeft ruime ervaring als verpleegkundig manager. Als verplegingswetenschapper ontwikkelde hij bij het NIZW (Vilans) mede belevingsgerichte zorg. In 1998 nam hij zijn ervaring mee naar het adviesvak bij CC zorgadviseurs.

DeTraCare is onderdeel van DeTra. Al sinds 2002 bestaat DeTra in zijn huidige vorm en organiseren wij studiereizen voor iedereen in de Zorg.Dit kan zijn voor onder andere verpleegkundigen, artsen, bestuurders of verzekeraars. In 2017 hebben we de naam DetraCare in gebruik genomen, omdat we hiermee meer laten zien wat we doen. Met ons wereldwijde netwerk kunnen we vrijwel alles op het gebied van studiereizen binnen de org organiseren. We houden hierbij rekening met de laatste thema’s en trends en vinden voor ieder onderwerp de beste bestemming.

Een reis bij DetraCare is een echte werkreis. Zoveel mogelijk leren in o weinig mogelijk tijd. In de zorg zijn tijd en geld nu eenmaal schaars. Dit laatste draagt ertoe bij dat wij de reizen die we aanbieden zo scherp mogelijk willen prijzen.